Vylúčenie zodpovednosti

Toto vylúčenie zodpovednosti uvádza, že neexistuje záruka konkrétnych výsledkov a výsledky každej osoby sa môžu líšiť! Informácie uvedené na tejto webovej stránke nie sú myslené ako prísľub alebo záruka.PinkGoddess nebude zodpovedná za akékoľvek priame, nepriame, represívne, náhodné, špeciálne následné straty alebo škody, ktoré vzniknú v súvislosti s používaním alebo zneužitím jej produktov alebo s nimi súvisia.