Izjava o odricanju od odgovornosti

Ova Izjava izjavljuje da nema nikakvog jamstva o specifičnim rezultatima i da rezultati svake osobe mogu varirati! Informacije sadržane na ovoj stranici nisu namijenjene da budu interpretirane kao obećanje ili jamstvo! PinkGoddess d.o.o. nisu odgovorni za bilo kakav izravni, neizravni, namjerni, slučajni ili posebni posljedični gubitak ili štetu koji nastanu ili su u svezi sa uporabom ili zlouporabom njihovih proizvoda.