Αποποίηση Ευθυνών

Η παρούσα αποποίηση ευθυνών αναφέρει πως δεν υπάρχει εγγύηση συγκεκριμένων αποτελεσμάτων και πως τ’ αποτελέσματα καθενός ενδέχεται να διαφέρουν! Οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο δεν θα πρέπει να ερμηνεύονται ως υπόσχεση ή εγγύηση. Η PinkGoddess LLC δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, τιμωρητική, ειδική επακόλουθη απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκύπτει ή να συνδέεται με την ορθή ή μη χρήση των προϊόντων τηςs.